Israel bekräftar flygräder i Syrien

Karta över terroristorganisationen Hizballahs positioner i sydöstra Libanon

Karta över terroristorganisationen Hizballahs positioner i sydöstra Libanon

Israels försvarsminister Avigdor Lieberman bekräftade idag att Israel har utfört flygräder i Syrien för att förhindra att ”avancerade vapen, krigsmateriel och massförstörelsevapen” når terroristorganisationen Hizballah i Libanon. Lieberman gick inte närmare in på exakt när flygräderna ska ha ägt rum eller vilken typ av massförstörelsevapen som Hizballah försöker införskaffa. I förra veckan uppgavs israeliska stridsflygplan ha attackerat en vapendepå utanför Damaskus och en vapenkonvoj som var på väg från Damaskus i riktning mot Beirut. Liknande attacker har utförts tiotals gånger de senaste åren, i princip alltid utan att Israel varken har bekräftat eller förnekat inblandning. Liebermans medgivande idag var således mycket ovanligt, även om han alltså inte specificerade när attackerna skulle ha ägt rum.

Natten till idag rapporterades det om ytterligare en attack med okänd avsändare mot den syriska regimen, även denna gång mot en vapendepå vid en militärflygplats utanför Damaskus. Regimen bekräftade under dagen att en attack hade ägt rum och utpekade Israel som ansvarigt. Tidigare under natten attackerades även flera Hizballah-positioner strax väster om staden. Ett flertal Hizballah-terrorister ska ha dödats i explosionerna.

Den här typen av israeliska räder har alltså nästan har blivit rutin de senaste åren, men det finns tecken som tyder på att Israel förbereder sig för en mer omfattande konfrontation. Igår publicerade Israels försvarsstykor (IDF) en karta över Hizballahs positioner i sydöstra Libanon (se bild ovan). Kartan visar hur terroristorganisationen systematiskt har placerat exempelvis vapenlager och raketavfyrningsramper bland den libanesiska civilbefolkningen. Enligt uppgifter i israeliska medier ska samma karta under en längre tid ha visats för varje besökande västerländsk diplomat för att föregå anklagelserna om oproportionerligt våld som kommer att höras den dag Israel slutligen tar itu med Hizballah. Kartan har förmodligen också ett avskräckande syfte, eftersom den visar Hizballah att Israel har detaljerade uppgifter om organisationens positioner. En liknande karta publicerades för flera år sedan, liksom för att säga: ”Vid händelse av krig kommer varje prick på den här kartan att jämnas med marken inom 24 timmar”.

Även om Israel effektivt lyckas förhindra att avancerade vapen och massförstörelsevapen når Hizballah kvarstår faktum att terroristorganisationen sedan 2006 har införskaffat över 100000 raketer, som samtliga är riktade mot Israel och bara väntar på att avfyras. IDF räknar med att tusentals raketer kommer att avfyras varje dag under nästa krig, med hundratals eller till och med tusentals israeliska dödsoffer som följd. I nuläget är Hizballah fullt upptagen med sitt engagemang i det syriska inbördeskriget och därför inte intresserad av en konfrontation med Israel. Detta förhindrar dock inte terroristorganisationen från att envetet införskaffa ännu fler raketer, en upprustning som Israel nästan tycks ha förlikat sig med.

Paul Widen

Jerusalem


Tiden på väg att rinna ut för bosättningsutposten Amona

Bosättningsutposten Amona på norra Västbanken

Bosättningsutposten Amona på norra Västbanken

Enligt ett domslut i Israels högsta domstol ska bosättningsutposten Amona på norra Västbanken utrymmas senast den 25 december. Utposten etablerades redan 1995 på mark som palestinier i intilliggande samhällen sedermera hävdade var privatägd palestinsk egendom. 1997 beordrade därför högsta domstolen att Amona skulle utrymmas och rivas, en order som har upprepats minst fyra gånger sedan dess. Staten har dock gång på gång och av olika skäl sökt och fått anstånd. Nu har man emellertid nått vägs ände och på juldagen, som i år sammanfaller med den första dagen i Hanukka, ska utpostens omkring 200 invånare evakueras.

Termen bosättningsutpost brukar användas för att beskriva en bosättning som har uppförts utan formellt tillstånd från israeliska myndigheter. I Osloavtalet ålade sig Israel att inte etablera några nya bosättningar. Utposterna är de nya bosättningar som tillkommit sedan dess genom privata initiativ och betraktas därför som illegala av israeliska myndigheter. Trots detta har myndigheterna i nästan samtliga fall tillerkänt utposterna grundläggande samhällsfunktioner som vatten, el, avlopp, skolor, sjukvård och säkerhetskoordination med Israels försvarsstyrkor. Idag finns det mer än 100 utposter med sammanlagt mer än 4000 bostäder på Västbanken.

Samtidigt som Amonas öde tycks vara förseglat pågår en intensiv debatt i Knesset (Israels parlament) om ett lagförslag som skulle legalisera andra bosättningsutposter som är uppförda på mark som palestinier gör anspråk på. Flera villkor ska enligt lagförslaget behöva uppfyllas innan en utpost kan legaliseras: bland annat måste utposten vara uppförd i god tro, dvs. med någon form av stöd eller hjälp från israeliska myndigheter som kunde ha tolkats som ett erkännande/godkännande, och utan vetskap om att palestinier gjorde anspråk på egendomen. Palestinierna måste också ha erbjudits antingen ekonomisk ersättning uppgående till 125% av markens värde eller ersättning i form av närliggande och likvärdig egendom. En tidigare version av lagförslaget innehöll en klausul som specificerade att Amona retroaktivt skulle omfattas av lagen, men denna klausul ströks efter protester från koalitionspartiet Kulanu, som ansåg att detta skulle underminera högsta domstolens makt. Sent på måndagskvällen godkändes lagförslaget i en preliminär omröstning, som nu kommer att följas av ytterligare tre omröstningar efter att alla detaljer har hamrats ut i olika remissinstanser. Israels justitiekansler Avichai Mandelblit har dock varnat att lagförslaget strider mot israelisk lag och därför med största sannolikhet kommer att ogiltigförklaras av högsta domstolen. Även om det klarar sig genom alla tre omröstningar är det alltså mycket som pekar på att lagförslaget ändå inte kommer att överleva.

Enligt koalitionspartiet Habayit Hayehudi, som ligger bakom lagförslaget, är det som sker nu ett första steg i en formell annektering av Västbanken, vilket partiet alltså aktivt förespråkar. Oppositionspartiet Hamachane Hatzioni tror också att det förebådar en annektering, något som partiet dock starkt motsätter sig. Medan Habayit Hayehudi och resten av regeringen firar är dock stämningen mycket tryckt i Amona, vars invånare alltså kommer att vara hemlösa om mindre än tre veckor. Olika kompromisslösningar har föreslagits och avvisats. Invånarna har sagt att de inte tänker lämna sina hem frivilligt, även om de har betonat att de motsätter sig våldsamt motstånd. I februari 2006 rev israeliska myndigheter nio byggnader i Amona som saknade bygglov, en händelse som föregicks av våldsamma sammandrabbningar mellan polis och demonstranter. Liknande scener om tre veckor kan inte uteslutas om man inte når en kompromisslösning innan dess.

Paul Widen

Jerusalem


Israeleliska flygräder i Syrien

Ett israeliskt stridsflygplan under en övning (foto: IAF)

Ett israeliskt stridsflygplan under en övning (foto: IAF)

Natten till onsdagen uppges israeliska stridsflygplan ha attackerat en vapendepå utanför Damaskus och en vapenkonvoj som var på väg från Damaskus i riktning mot Beirut. De israeliska flygplanen ska ha avfyrat sina missiler från libanesiskt luftrum och alltså inte flugit in i Syrien, där stridsflygplan från både Syrien, Ryssland och flera NATO-länder är aktiva och där förväxlingar lätt kan ske. Vapendepån som attackerades tillhörde den syriska regimen, medan vapenkonvojen ska ha tillhört den libanesiska terroristorganisationen Hizballah.

Israel har som vanligt inte kommenterat uppgifterna, men flera oberoende källor på plats bekräftade under morgontimmarna att två flygattacker hade ägt rum. Senare på onsdagen bekräftade även den syriska regimen att man hade attackerats av israeliska stridsflygplan, dock utan att nämna exakt vad som hade attackerats. Attacken mot vapenkonvojen nämndes inte alls. Enligt en talesman för regimen syftade den israeliska attacken till att höja stridsmoralen bland de rebellgrupper som kämpar mot regimen och som har lidit svåra nederlag de senaste dagarna. Talesmannen betonade även att inga människor hade kommit till skada under den israeliska attacken, vilket förmodligen inte är helt sant med vilket gör det möjligt för regimen att avstå från vedergällning.

Israel har sedan 2011 gjort tiotals liknande flygräder i både Syrien och Libanon för att förhindra att avancerade vapen hamnar i Hizballahs händer. Terroristorganisationen beräknas visserligen ha över 100,000 raketer, men Israel har officiellt dragit gränsen vid ”vapen som ändrar spelplanen”, vilket ska förstås som bland annat avancerade luftvärnsraketer. Sådana vapen skulle innebära att man förlorade herraväldet över libanesiskt luftrum, vilket hade varit ett mycket hårt strategiskt bakslag för Israel. För att den syriska regimen inte ska förlora ansiktet har dock Israel valt att varken bekräfta eller förneka sin inblandning i attackerna. Vissa attacker har den syriska regimen därför inte ens kommenterat. Andra gånger, som efter nattens attack, har den valt att utmåla flygräderna som bevis på att de regimfientliga rebellerna aktivt stöds av Israel.

En intressant aspekt av nattens attack är att den inträffade vid en tidpunkt när Rysslands engagemang i inbördeskriget aldrig har varit större. Israel och Ryssland har upprättat en kommunikationsmekanism som aktiveras innan israeliska flygplan närmar sig syriskt luftrum, vilket innebär att det ryska militärkommandot med största sannolikhet var medvetet om att dess allierade skulle attackeras. Att de israeliska stridsflygplanen avfyrade sina missiler från libanesiskt luftrum kan därför tolkas som en gest mot Ryssland, som därmed inte behöver förklara varför varför de ryska luftvärnsbatterierna i Damaskus tillät israeliska flygplan att kränka syriskt luftrum.

Tidigare i veckan var Israel engagerat i eldväxling på Golanhöjderna efter att en IS-trogen rebellgrupp tidigt på måndagen öppnade eld mot israeliska soldater som befann sig inne på israelisktkontrollerat territorium. Ett israeliskt stridsflygplan kom soldaterna till undsättning och besköt det fordon som rebellerna färdades i. Dagen därpå bombades även en byggnad i samma område som rebellgruppen använde som sambandscentral. Till skillnad från den gångna nattens flygräder bekräftades båda dessa attacker genast av Israels försvarsstyrkor, eftersom de föregicks av en oprovocerad attack mot soldater som befann sig på israelisktkontrollerat territorium. Man är därför inte orolig för att rebellerna ska förlora ansiktet: bara att överhuvudtaget våga attackera Israel innebär en viss pondus i dessa kretsar, även om man som nu var fallet råkar stryka med på kuppen.

Paul Widen

Jerusalem


Israel eldhärjat i flera dagar

Ett amerikanskt brandsläckningsflygplan deltar i släckningsarbetet.

Ett privat amerikanskt brandsläckningsflygplan deltar i släckningsarbetet.

Israelisk polis och den interna säkerhetstjänsten Shin Bet har de senaste dagarna arresterat över 40 människor som misstänkts ligga bakom flera av de tiotals bränder som har plågat landet i flera dagar. Sammanlagt har över 13000 hektar mark eldhärjats, däribland stora skogsområden, och i flera fall har bränderna även spridit sig till intilliggande städer och samhällen. I Israels tredje största stad Haifa tvingades 60000 invånare evakueras i torsdags när en massiv eldsvåda hotade att svälja hela bostadsområden. När elden var under kontroll ett dygn senare hade över 400 bostäder förstörts och ytterligare nästan 300 skadats. I flera mindre samhällen runt om i landet har bränder framtvingat hastiga evakueringar av tusentals människor. Tiotals hus har totalförstörts. Flera människor har tvingats söka sjukvård efter att ha inandats rök, men hittills har ingen människa kommit till allvarlig skada i bränderna.

Det mycket torra vädret i kombination med starka vindar misstänks ha orsakat en del av bränderna, men omkring hälften misstänks vara medvetet anlagda av palestinier och/eller israeliska araber med vad myndigheterna beskriver som ”nationalistiska motiv”. Precis som under terroristvågen som drabbade Israel förra hösten verkar förövarna agera självständigt, samtidigt som en attack ofta utlöser nästa attack, som i sin tur utlöser ytterligare två. Utan att ha koordinerat attackerna sker de därför ändå ofta i tät följd. Antiisraelisk uppvigling spelar givetvis en mycket central roll i denna dynamik, eftersom den ständiga demoniseringen av Israel gör att det bara krävs en utlösande gnista för hatet att omsättas i handling. I vanlig ordning råder det ingen brist på groteska glädjeytteringar på sociala medier över Israels lidande.

Eftersom Israel är ett litet land drabbar dock bränderna även den arabiska befolkningen och den palestinska befolkningen på Västbanken. Den palestinska myndighetens brandmän har därför deltagit i släckningsarbetet på flera håll, bland annat i Haifa och vid en brand på den israeliska bosättningen Halamish strax norr om Ramalla. Samarbetet mellan räddningstjänsterna har fått stor uppmärksamhet i israelisk media, liksom även det faktum att tusentals israeliska familjer, både judiska, arabiska och drusiska, har öppnat sina hem till familjer som evakuerats undan eldsvådorna. Den solidaritet som präglar det israeliska samhället under prövningstider är alltså oförändrat stark, och det faktum att så många av landets ickejudar har visat prov på samma solidaritet är något som befolkningen kollektivt känner en stor stolthet över.

På många håll runt om i världen har hjälpinsamlingar påbörjats för att bistå de människor som drabbats av eldsvådorna och i vissa fall förlorat alla sina ägodelar. Den svenska grenen av den Judiska Nationalfonden Keren Kajemet beskriver behovet som akut på sin hemsida. Bränderna är de mest omfattande som drabbat Israel i modern tid.

Ett tiotal länder har skickat brandsläckningsflygplan till Israel och man har även hyrt in en ombyggd Boeing 747 Jumbojet från ett privat amerikanskt företag. Det enorma flygplanet kunde ses flyga på mycket låg höjd i Jerusalems västra utkanter under lördagen. I skrivande stund uppges de flesta eldsvådorna vara under kontroll, men myndigheterna vet att det inte räcker att bara släcka bränderna: man måste också se till att inga ytterligare bränder anläggs. Innan vinterns första riktiga rotväta lär därför polisen lägga stora resurser på förebyggande verksamhet.

Paul Widen

Jerusalem


Senaste inläggen

Prenumerera

Fyll i fälten nedan, så kommer du att få ett e-postmeddelande när det finns något nytt att läsa på sidorna!

Alla fält måste fyllas i!

Vi kommer att hålla din e-postadress 100% säker och inte förmedla den till annan part.

Arkiv:

Kategorier:

Besöksstatistik

  • 497111Läsningar totalt:
  • 46Läsningar idag:
  • 393218Besökare totalt:
  • 44Besökare idag:
  • 1Besökare online nu:
  • 22 maj, 2013Sedan:

Nyheter

Analyser

Krönikor

I marginalen

Meddelanden

Smultronställen