Nyheter

1 2 3 78

Mahmoud Abbas till Donald Trump: ”Må Gud riva ner ditt hus”

PLO:s styrelseordförande Mahmoud Abbas under sitt möte med USA:s president Donald Trump i Vita huset den 3 maj, 2017 (foto: Vita huset)

Efter att USA:s president Donald Trump för en och en halv månad sedan erkände Jerusalem som Israels huvudstad sammankallades PLO:s centralkommitté för första gången på nästan tre år. Mötet, som avslutades på måndagskvällen efter två dagars överläggningar, resulterade i att man krävde att PLO ska upphäva sitt erkännande av Israel tills Israel erkänner ”staten Palestina”, häver annekteringen av östra Jerusalem, samt avbryter all byggnation på bosättningarna.

Det är oklart om beslutet är bindande eller bara utgör en rekommendation. När centralkommittén sammanträdde i mars 2015 krävde man bland annat att den palestinska myndigheten skulle upphäva säkerhetskoordinationen med Israel, vilket aldrig skedde. Förmodligen var därför även gårdagens beslut bara en rekommendation, som det nu är upp till PLO:s styrelseordförande Mahmoud Abbas att ta ställning till. Abbas själv var närvarande vid mötet, inför vars ledamöter han höll ett mer än två timmar långt tal på söndagskvällen, fullt av arga anklagelser mot USA:s president, Israels ledarskap och Abbas palestinska rivaler. I likhet med andra tal av palestinska ledare präglades Abbas oration av absurda självmotsägelser, konspirationsteorier och historierevisionism. Vid ett tillfälle hävdade han exempelvis att Israel genom sitt agerande har upphävt Oslo-avtalet, för att en stund senare hota Israel att själv upphäva samma avtal. Vid ett annat tillfälle påstod han att Israel är ett europeiskt kolonialprojekt utan någon koppling till judendomen, att Europas judar hellre lät sig slaktas av nazisterna än att immigrera till det då brittiskstyrda palestinamandatet, samt att Israel under den nybildade statens första år tvångsförflyttade judar från länderna i Nordafrika och Mellanöstern mot deras vilja. Även Abbas budskap till Trump var förvirrat: han avfärdade kategoriskt USA som medlare i förhandlingarna med Israel, samtidigt som han lika kategoriskt hävdade att palestinierna aldrig har vägrat att förhandla. ”Skäms!” fräste han argt, hans utbrott riktat mot USA:s president. ”När ska vi ha vägrat att förhandla? Må Gud riva ner ditt hus!”

Mahmoud Abbas tal fördömdes hårt av både Israels regering och opposition. Talet skiljde sig emellertid inte så värst mycket från andra uttalanden som Abbas och andra företrädare för den palestinska myndigheten har gjort de senaste åren, vilket gjorde att de israeliska reaktionerna präglades av en märkbar brist på chock. ”Jag hörde vad Abu Mazen sa”, hette det exempelvis i ett pressmeddelande från premiärminister Binyamin Netanyahu, som använde Mahmoud Abbas nomme de guerre. ”Han har avslöjat sanningen. Han har slitit av sig masken och visat alla den enkla sanningen som jag har strävat efter att få folk att inse under många, långa år. Roten till konflikten mellan oss och palestinierna är deras ihärdiga vägran att erkänna den judiska staten, oavsett vad gränserna går”.

Paul Widen

Jerusalem

Hur är denna tunnelbombning annorlunda från andra tunnelbombningar?

General Eyal Zamir och regionschefen Gadi Yarkoni vid tunnelmynningen på den israeliska sidan av gränsen (foto: IDF).

Natten till söndagen attackerade israeliska stridsflygplan vad som föreföll vara ett öppet fält i södra Gaza. Strax därpå utfärdade Israels försvarsstyrkor (IDF) ett pressmeddelande i vilket man förklarade att stridsflygplanen hade attackerat ”terrorinfrastruktur”. Detta följdes några timmar senare av en detaljerad beskrivning av vilken sorts infrastruktur det rörde sig om: en nästan två kilometer lång tunnel som grävts under gränsövergången Kerem Shalom och som nådde 180 meter in på israeliskt territorium, och vars andra ände nådde hundratals meter in i Egypten. Man förklarade vidare att detta var den tredje tunneln som Israel hade förstört de senasta två månaderna genom en kombination av ny teknologi och underrättelseverksamhet.

Hur är då denna tunnelbombning annorlunda än andra tunnelbombningar? För det första var det flera saker som gjorde själva tunneln unik, bland annat att den hade grävts under en gränsövergång och därmed hade kunnat användas för att förstöra den. Tunneln låg även intill två ledningar som för gas och diesel till Gaza och utgjorde därmed ett hot också mot dessa. För det tredje hade tunneln mynningar i både Gaza, Israel och Egypten. Terrorister hade alltså kunnat föras från Sinai direkt in till Israel inom loppet av bara några minuter. Utöver dessa unika aspekter var dock det mest uppseendeväckande med söndagens attack att tunneln förstördes från luften. Någon form av målsökande bomb med fördröjd utlösare trängde alltså djupt ner i jorden innan den detonerade på exakt rätt plats för att kunna orsaka en totaldemolering av tunneln. Utöver det tekniska kunnandet säger detta också en hel del om IDF:s underrättelseverksamhet och andra operativa förmågor.

IDF bedömer att den unika tunneln utgjorde en mycket ansenlig tillgång för terroristorganisationen Hamas, som man utpekar som ansvarig för den. ”Detta utgör en allvarlig kränkning av Israels suveränitet”, sa IDF i ett uttalande i samband med att information om tunnelbombningen offentliggjordes. ”Hamas är ansvarig för konsekvenserna och väljer gång efter annan att äventyra Gazas befolknings väl och ve”. Konstruktionen av tunneln beräknas ha kostat tiotals miljoner kronor och krävde enorma mängder byggmaterial.

Gränsövergången Kerem Shalom hölls stängd under söndagen. Den utgör en mycket viktig livlina för befolkningen i Gaza, eftersom tusentals ton mat, medicin och andra förnödenheter passerar genom den varje dag. Om tunneln hade förblivit oupptäckt och Hamas i en framtida sammandrabbning med Israel hade använt den för att förstöra gränsövergången hade det alltså fått allvarliga konsekvenser för Gazas befolkning. Ingen annan gränsövergång till Gaza har kapacitet att hantera så mycket gods.

Israels försvarsminister Avigdor Liberman lovordade på söndagsmorgonen tunnelbombningen och förklarade att ytterligare aktioner var att vänta. ”Förstörelsen av nätverket av terrortunnlar är ett centralt inslag i vår policy att konsekvent slå till mot Hamas strategiska tillgångar”, skrev han i ett pressmeddelande. ”Budskapet till Gazas ledarskap och dess medborgare är tydligt: investera i livets helgd istället för att gräva era egna katakomber”. Liberman lovade vidare att samtliga Hamas attacktunnlar under gränsen mellan Gaza och Israel kommer att vara förstörda innan årsskiftet.

Avigdor Libermans ord kan tolkas som att Israels förmåga att upptäcka tunnlarna fortfarande är begränsad: varför skulle det annars behöva ta ett helt år att förstöra dem? Försvarsministerns löfte lär dock ändå tas på största allvar av Hamas, som har investerat hundratals miljoner kronor i tunnlarna och som därför kan känna sig pressade att använda sig av dem innan det är för sent.

Paul Widen

Jerusalem

”…ett nytt förhållningssätt till konflikten mellan Israel och palestinierna”

 

USA:s president Donald Trump håller upp det signerade tillkännagivandet av Jerusalem som Israels huvudstad (foto: Vita Huset)

Här följer en svensk översättning av kvällens pressmeddelande från Vita Huset beträffande Jerusalem:


President Donald J. Trumps tillkännagivande av Jerusalem som Israels huvudstad

”Min kungörelse idag markerar början på ett nytt förhållningssätt till konflikten mellan Israel och palestinierna”.

– President Donald J. Trump

 

 

ERKÄNNANDE AV JERUSALEM: President Donald J. Trump uppfyller sitt löfte att erkänna Jerusalem som staten Israels huvudstad och har instruerat utrikesdepartementet att börja flytta den amerikanska ambassaden i Israel från Tel Aviv till Jerusalem.

 • Idag, den 6 december 2017, erkände president Trump Jerusalem, det judiska folkets urgamla huvudstad, som huvudstad i staten Israel.
  • Genom denna åtgärd uppfyllde president Trump ett viktigt vallöfte som han och många tidigare presidentkandidater givit.
 • Trumpadministrationen är fullständigt samordnad i stödet av denna historiska åtgärd av presidenten och har engagerat sig brett med både våra samarbetspartners i kongressen och internationellt i denna fråga.
  • President Trumps åtgärd åtnjuter ett brett tvärpolitiskt stöd i kongressen, bland annat som uttryckt i [lagen] Jerusalem Recognition Act från 1995. Lagen bekräftades för bara sex månader sedan i en enhällig omröstning i senaten.
 • President Trump har instruerat utrikesdepartementet att utveckla en plan för att flytta den amerikanska ambassaden från Tel Aviv till Jerusalem.
 • Departement och myndigheter har implementerat en robust säkerhetsplan för att garantera säkerheten för medborgare och tillgångar i regionen.

JERUSALEMS STATUS: President Trump är införstådd med att specifika gränser för suveränitet i Jerusalem är mycket känsliga och att de är att avgöras i slutförhandlingar.

 • President Trump är införstådd med att Jerusalems status är en mycket känslig fråga, men han tror inte att fredsprocessen gynnas av att man ignorerar den enkla sanningen att Jerusalem är hem för Israels lagstiftande församling, högsta domstol, president och premiärminister.
 • President Trump är införstådd med att de specifika gränserna för israelisk suveränitet i Jerusalem är att avgöras i slutförhandlingar mellan parterna.
 • President Trump bekräftar på nytt USA:s stöd för status quo vid Tempelberget, även känt som Haram al Sharif.

FORTSATT ENGAGERAD I FREDSPROCESSEN: President Trump är fast besluten att uppnå ett varaktigt fredsavtal mellan israeler och palestinier.

 • President Trump är fortsatt fast besluten i att uppnå ett varaktigt fredsavtal mellan israelerna och palestinierna och han är optimistisk att fred kan uppnås.
 • Fördröjningen av erkännandet av Jerusalem som Israels huvudstad har inte hjälpt till att uppnå fred under de senaste två decennierna.
 • President Trump är beredd att stödja en tvåstatslösning i konflikten mellan israelerna och palestinierna om parterna är överens om det.

Ytterligare en israelisk attack i Syrien

Ett israeliskt F-35I stridsflygplan under en övning (foto: IAF)

Natten till lördagen utsattes en militäranläggning i Al Kiswah söder om Damaskus för en raketattack, enligt statskontrollerad syrisk media. Skulden för attacken lades på Israel. Målet ska ha varit en vapendepå tillhörande den syriska regimens styrkor, men enligt andra källor i och utanför landet ska den attackerade militäranläggningen i själva verket ha varit en ännu inte helt färdigbyggd iransk armébas. Efter sabbatens utträde på lördagskvällen offentliggjorde Israels premiärminister Binyamin Netanyahu ett kort videoklipp som tycktes bekräfta att det var just en iransk armébas som hade attackerats och att Israel låg bakom attacken.

”Vi kommer inte att tillåta en regim som är fast besluten att förinta den judiska staten att skaffa sig kärnvapen”, slog Netanyahu fast, med hänvisning till Iran. ”Vi kommer inte att tillåta denna regim att befästa sig militärt i Syrien, som den försöker göra med det uttalade syftet att utrota vår stat”.

Det korta videoklippet var bara ett utdrag ur ett längre anförande som spelades in i torsdags för att framföras imorgon söndag under en tillställning på tankesmedjan Brookings Institution i Washington, D.C. Det offentliggjordes utan någon annan förklaring än det korta konstaterandet, ”Vi kommer inte att tillåta Iran att befästa sig militärt i Syrien”. Israel har i övrigt varken bekräftat eller dementerat att man ligger bakom attacken.

Exakt hur militäranläggningen attackerades råder det ännu oklarhet kring. Vissa källor uppger att raketerna avfyrades från israeliska stridsflygplan som befann sig i libanesiskt luftrum. Tidigare israeliska attacker mot militära mål i Syrien, främst riktade mot den libanesiska terroristorganisationen Hizballah, har ofta utförts från libanesiskt luftrum, förmodligen för att undvika att konfronteras med de ryska luftvärnsrobotar som finns i Syrien (eller, som det påstås på vissa håll, för att undvika att visa att man kan kringgå dessa luftvärnsrobotar). Andra källor, kopplade till Hizballah, hävdar att Israel avfyrade två långdistansrobotar av typen Jeriko II och att en ska ha skjutits ner av det ryska luftvärnet. Dessa uppgifter saknar helt trovärdighet, då detta i så fall skulle ha varit första gången någonsin som Israel avfyrade en sådan raket i strid. Att avfyra en robot med en räckvidd på närmare 1800 km för att slå ut ett mål som ligger blott 50 km från Israels gräns vore dessutom enastående slösaktigt. Uppgifterna bör därför förstås som prosyrisk propaganda, som syftar till att urskulda sig för att inte ha lyckats förhindra attacken (”De besköt oss med superavancerade raketer som de aldrig har använt förut!”) och samtidigt skryta lite (”Vi lyckades ändå skjuta ner en av dem!”).

Enligt den syriska regimen ska raketattacken bara ha orsakat materiella skador, men andra källor uppger att 12 soldater från det iranska revolutionära gardet ska ha dödats när militäranläggningen sprängdes i luften. Både Syrien och Iran har i nuläget ett intresse av att tona ner attackens omfattning och skadegörelse, då pressen på de båda länderna att besvara attacken står i direkt proportion till hur allvarlig den var. Detta innebär naturligtvis inte att uppgifterna om de 12 dödade soldaterna stämmer, men om uppgifterna stämmer skulle det förklara varför Syrien och Iran väljer att inte bekräfta dem.

Paul Widen

Jerusalem

1 2 3 78
Senaste inläggen
Prenumerera
Fyll i fälten nedan, så kommer du att få ett e-postmeddelande när det finns något nytt att läsa på sidorna!

Alla fält måste fyllas i!

Vi kommer att hålla din e-postadress 100% säker och inte förmedla den till annan part.

Arkiv:
Kategorier:
Besöksstatistik
 • 700027Läsningar totalt:
 • 989Läsningar idag:
 • 564025Besökare totalt:
 • 898Besökare idag:
 • 3Besökare online nu:
 • 22 maj, 2013Sedan:
Nyheter
Analyser
Krönikor
I marginalen
Meddelanden
Smultronställen