Nyheter

Donald Trump vid Västra Muren

USA:s president Donald Trump vid Västra Muren (foto: Israel Bardugo)

Donald Trump blev på måndagen den första sittande amerikanska presidenten att besöka Västra Muren i Jerusalem. Ett enormt israeliskt säkerhetspådrag, bland annat en flera timmar lång avstängning av hela Gamla Stan, möjliggjorde det korta besöket. Det stora torget framför Västra Muren var tömd på folk när Trump anlände tillsammans med sin fru Melania och dottern Ivanka. Som väntat var inga israeliska politiska representanter närvarande, vilket tog den diplomatiska udden av händelsen. Trumps besök var inte avsett som ett politiskt ställningstagande och med tanke på hur svårt det är för en politiker att göra någonting i Jerusalem utan att det tolkas som ett politiskt ställningstagande måste besöket vid Västra Muren betraktas som en stor succé. Utan att förolämpa den palestinska sidan utfördes en symbolisk gest som uppskattades djupt av den israeliska sidan.

Donald Trump själv tycks ha tagit starkt intryck av besöket, då han lät byta sin header-bild på Twitter till en bild där han står och ber vid Västra Muren. Om denna bild överlever som header-bild längre än hans 28-timmarsbesök i Israel återstår att se, men det är anmärkningsvärt att USA:s president har valt att profilera sig på det sättet.

Paul Widen

Jerusalem

”Ett mästerverk i hyckleri”

Israel premiärminister Binyamin Netanyahu (foto: Amos Ben-Gershom, GPO)

När Israel igår tisdag firade sin 69-årsdag röstade FN:s kulturorgan UNESCO igenom ännu en resolution med udden riktad mot Israel. Merparten av resolutionen ägnades åt Israels huvudstad Jerusalem, som genomgående beskrevs som ”ockuperad”. Även om resolutionstexten konstaterade att Jerusalems gamla stad är viktig för ”de tre monoteistiska religionerna” medgav den ingenstans att staten Israel har några giltiga anspråk på den. Det faktum att resolutionen presenterades under rubriken ”Ockuperade Palestina” markerade istället tydligt att de platser som texten nämnde bör betraktas som delar av ”Palestina”. Vidare uttryckte resolutionen djup oro över de israeliska utgrävningarna i och omkring gamla stan, alltså just de utgrävningar som dagligen befäster den flertusenåriga judiska anknytningen till staden. Dessa utgrävningar ”strider mot internationell lag” och måste därför omedelbart upphöra, hette det i resolutionstexten.

Resolutionen, som var utarbetad av Algeriet, Egypten, Libanon, Marocko, Oman, Qatar och Sudan, röstades igenom med röstsiffrorna 22-10. 23 av UNESCO:s 58 medlemsländer lade ner sina röster, medan övriga tre länder inte var närvarande. Sverige var det enda EU-landet som röstade för resolutionen. En ljusglimt i sammanhanget för Israels del var att fler länder i år röstade nej jämfört med förra året, då en snarlik resolution röstades igenom med röstsiffrorna 24-6, med 26 nedlagda röster (däribland Sverige). Den självklara majoritet som palestinierna åtnjuter i UNESCO tycks alltså krympa, ehuru marginellt, och detta trots att de mest anstötliga delarna av förra årets resolutionstext faktiskt hade strukits från årets text.

Resultatet av omröstningen i UNESCO väckte ingen förvåning i Israel, men israeliska diplomater med premiärminister Binyamin Netanyahu (som också formellt innehar utrikesministerposten) i spetsen försökte in i det sista att få så många länder som möjligt att rösta nej, eller åtminstone lägga ner sina röster. När resultatet stod klart möttes det omedelbart av hårda fördömanden inte bara från regeringen, utan även från de två största oppositionspartierna. Netanyahu kallade UNESCO för en ”absurd teater”, medan de båda oppositionsledarna Isaac Herzog och Yair Lapid i separata uttalanden gick så långt som att beskriva omröstningen som antisemitisk.

Sveriges beslut att som enda EU-land rösta för resolutionen har ytterligare försämrat de sura relationerna till Israel. Sveriges ambassadör Carl Magnus Nesser kallades därför idag upp till det israeliska utrikesdepartementet, där två tjänstemän framförde Israels ”bittra besvikelse” över Sveriges röst. På den svenska regeringens hemsida publicerades senare en förklaring på haltande engelska till varför man valde att rösta för resolutionen. En talesman för Israels utrikesdepartement avfärdade dock denna förklaring som ”ett mästerverk i hyckleri som skickligt leker med antiisraelisk propaganda”.

Som svar på UNESCO-resolutionen beslutade idag Binyamin Netanyahu att dra av motsvarande nästan nio miljoner kronor från Israels årliga bidrag till FN:s budget. ”Israel tänker inte passivt titta på medan denna organisation förespråkar förnekelsen av vår överhöghet i Jerusalem”, förklarade han.

Paul Widen

Jerusalem

Akut energikris i Gaza

Den palestinska myndigheten (PA) informerade på torsdagmorgonen Israel att man beslutat att med omedelbar verkan upphöra att betala för den elektricitet som Israels statliga elbolag levererar till Gaza. Trots att den palestinska terroristorganisationen Hamas tog över makten i Gaza genom en blodig kupp sommaren 2007 upphörde inte PA att betala för bland annat elförsörjningen till den isolerade landremsan. Under de nästan 10 år som gått sedan Hamas maktövertagande har parterna vid upprepade tillfällen försökt nå ett försoningsavtal, men utan framgång. Ett stundande möte med USA:s president Donald Trump i början av maj har dock ökat pressen på PA:s styrelseordförande Mahmoud Abbas att återetablera sitt styre i Gaza. Det faktum att Abbas inte har någon kontroll i Gaza gör det omöjligt för honom att hävda att han representerar alla palestinier, vilket i sin tur förhindrar återupptagandet av seriösa fredsförhandlingar med Israel. För några veckor sedan började han därför hota att ta ”aldrig tidigare skådade steg” för att få ett slut på den palestinska splittringen.

Hela 40% av PA:s budget spenderas i Gaza, trots att man inte får några skatteintäckter därifrån. Sedan sommaren 2007 betalar PA exempelvis ut lön till tiotusentals palestinier som fram tills dess hade varit anställda inom PA:s administration men som blev av med sina jobb när Hamas tog över makten. Syftet med detta arrangemang har varit att säkerställa de före detta statsanställdas lojalitet till PA, men samtidigt har det indirekt gynnat Hamas genom att stärka Gazas instabila ekonomi. För att sätta press på Hamas sänkte därför PA dessa löner med en tredjedel i början av april. Detta följdes sedan av torsdagens beslut att inte längre bekosta Gazas elförsörjning.

Elektriciteten som Israel hittills har levererat till Gaza har uppgått till 125 megawatt per dygn, vilket motsvarar 30% av områdets elbehov. Även Egypten levererar el till Gaza, men bara 25 megawatt per dygn. Gazas enda kraftverk kan producera upp till 70 megawatt per dygn, men för 10 dagar sedan tog kraftstationens dieselbränsle slut, då PA förklarade att man inte längre kommer att stå för notan. Därmed tvingades Hamas ytterligare ransonera antalet timmar som Gazas befolkning har tillgång till elektricitet från sex till fyra timmar per dygn. Om Israel nu, som PA hoppas, upphör att leverera el till Gaza, kommer områdets enda återstående elleverantör att vara Egypten, vars 25 megawatt per dygn bara täcker strax över 5 procent av befolkningens elbehov.

Tidigare energikriser i Gaza har vanligtvis lösts genom nödbistånd från Turkiet, Qatar och Saudiarabien. Några miljoner dollar har skjutits till för att köpa mer bränsle till kraftverket eller betala en förfallen elfaktura. Faktum är dock att Hamas inte på något sätt saknar pengar: Gazas befolkning är hårt beskattad, men dessa skatteintäkter går nästan uteslutande till Hamas militära aktiviteter. Hittills har alltså de internationella biståndsgivarna och PA, men även Israel, fritagit Hamas från sitt ekonomiska ansvar för Gaza och därmed tillåtit terroristorganisationen att investera sina skatteintäckter i militär infrastruktur och vapen istället.

De första som kommer att drabbas när energikrisen i Gaza nu ytterligare förvärras är som vanligt de absolut svagaste. I första hand kommer vreden över detta att riktas mot Israel, som ju kontrollerar Gazas huvudströmbrytare. Gazas invånare är dock inte dummare än att de förstår att det är Hamas som bär det yttersta ansvaret för situationen, och sannolikheten är därför stor att vreden också börjar riktas mot dem. I Israel följer man därför spänt utvecklingen, eftersom Hamas ofta väljer att gå till angrepp mot Israel för att avleda uppmärksamheten från sitt eget vanstyre. Ju mer energikrisen förvärras i Gaza, desto större risk att krig bryter ut än en gång mellan Israel och Hamas.

Paul Widen

Jerusalem

Fyra skadade i palestinskt knivdåd i Tel Aviv

Bild från en övervakningskamera i hotellobbyn som fångade hela attacken.

Fyra människor skadades på söndagseftermiddagen i Tel Aviv när en palestinsk terrorist gick till attack mot dem i en hotellobby. De skadade uppges vara två män och en kvinna, samtliga i 50-årsåldern, samt ytterligare en man i 70-årsåldern. De fördes till Ichilov-sjukhuset för vård, men deras skador beskrivs som lindriga och alla fyra väntas bli utskrivna under kvällen.

Attacken inträffade på Leonardo Hotel, som ligger alldeles intill Tel Avivs strandpromenad. Gärningsmannen var beväpnad med en avbitartång, som han använde som huggvapen. Efter att ha huggit ner tre personer inne i lobbyn gick han till attack mot ytterligare en person, som försökte fly ut från hotellet. Gärningsmannen sprang då efter och lyckades hugga ner sitt fjärde offer ute på gatan innan han till slut kunde övermannas och gripas.

Gärningsmannens namn har ännu inte offentliggjorts, men enligt en talesperson för Israels polis är han 18 år gammal och hemmahörande i Nablus på Västbanken. Ha ska ha befunnit sig lagligt i Israel efter att ha fått ett tillfälligt inresetillstånd för att delta i en resa med fredsorganisationen Natural Peace Tours, som försöker främja bättre relationer mellan israeler och palestinier. Det israeliska försvarsministeriet uppger därför att man har beslutat att frysa alla tillfälliga inresetillstånd för palestinier på Västbanken tills en grundlig undersökning av händelsen har genomförts.

Attacken inträffade bara några timmar innan minnesdagen för Förintelsens offer, Yom HaShoah, inleddes i Israel på söndagskvällen.

Paul Widen

Jerusalem

Senaste inläggen
Prenumerera
Fyll i fälten nedan, så kommer du att få ett e-postmeddelande när det finns något nytt att läsa på sidorna!

Alla fält måste fyllas i!

Vi kommer att hålla din e-postadress 100% säker och inte förmedla den till annan part.

Arkiv:
Kategorier:
Besöksstatistik
  • 634995Läsningar totalt:
  • 73Läsningar idag:
  • 508518Besökare totalt:
  • 60Besökare idag:
  • 3Besökare online nu:
  • 22 maj, 2013Sedan:
Nyheter
Analyser
Krönikor
I marginalen
Meddelanden
Smultronställen